POVAŽSKÝ HRAD

HLAVNÁ STRÁNKA

GRANTY EHP

OBNOVA POVAŽSKÉHO HRADU

AKTIVITY PROJEKTU

PARTNERSTVO

DOBROVOĽNÍCTVO

PRO MONUMENTA

KULTÚRNE DEDIČSTVO

PUBLICITA

ZAUJÍMAVOSTI

FILM

UŽITOČNÉ LINKY

Copyright © 2017 povazskyhrad.sk. Všetky práva vyhradené.

Pro Monumenta


Pro Monumenta (prevencia údržbou) - je novou zložkou v činnosti Pamiatkového úradu SR. Prevencia údržbou je preddefinovaný  projekt, podporený z  Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky tak, ako ho popísala Programová dohoda medzi Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom, zastupujúcim Slovenskú republiku, o financovaní Programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ Prostredníctvom nej sa zlepší poznanie o aktuálnom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa odstránia ich drobné poruchy a zároveň sa zlepší informovanosť vlastníkov, či správcov nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. Vyššia schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave prispeje k zachovaniu najvýznamnejších súčastí nášho národného kultúrneho dedičstva.


Pro Monumenta – prevencia údržbou  vychádza z predpokladu, že pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia, ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí". Veľa porúch a poškodení historických budov pamiatkového fondu je spôsobených jednoduchým zanedbaním starostlivosti, alebo nevhodnou údržbou.


Pro Monumenta – na Považskom hrade

Na prevencií sa podieľala pracovná skupina odborníkov pre riešenie problematiky obnovy kultúrnych pamiatok na čele s pánom Rezníkom a Ižvoltom. Táto inšpekcia bola vykonaná s cieľom zistenia technického stavu hradu. Na mieste bola vykonaná obhliadka objektov obnovovaných aj z nórskych fondov a in situ sme našli niekoľko riešení. Odporúčame všetkým vlastníkom či správcom kultúrnych pamiatok, aby sa obrátili na "Pro Monumentu" či už pri príprave, alebo samotnej obnove.